19 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,346 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล ประกาศเทศบาลตำบลลำไพล เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการขุดลอกบรรเทาปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 2, 4, 11, 13 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
12 ธ.ค. 60
2
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา
12 ธ.ค. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
12 ธ.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางเขียด แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด
12 ธ.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคอกเป็ด หมู่ 2
12 ธ.ค. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
12 ธ.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย
12 ธ.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องควบคุมการปฏิบัติงานรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2445 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตราสัญลักษณ์ว.ป.ร.ไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ชุด
12 ธ.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-2459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 60
13
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหาร โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยฯ
12 ธ.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุ้มปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ธ.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปพร้อมถนน คสล. สายทางเข้าปอเนาะ หมู่ที่ 2
7 ธ.ค. 60
9
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสายบ้านปลักยาง
12 ธ.ค. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 71,346 รายการ