24 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,311 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาชุ่ม หมู่ที่ 1
28 มี.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2
28 มี.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองคึกฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7
28 มี.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลคลองแงะ
28 มี.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
28 มี.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
28 มี.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทม์ติกคอนกรีต ซอยทางขึ้นเขา-สามแยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
28 มี.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนบริเวณวอยอู่ใหญ่-ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
28 มี.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกวัด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย
28 มี.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนซอยประสานใจเชื่อมประสานมิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
28 มี.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7
28 มี.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทม์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณประโยชน์ หมู่บ้านศิรดา แกรสดืวิลล์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
28 มี.ค. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2560
28 มี.ค. 60
73
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน พร้อมมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ฯ
28 มี.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
28 มี.ค. 60
75

»ข้อมูลทั้งหมด 62,311 รายการ