18 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,038 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
25 ก.ค. 59
22
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
25 ก.ค. 59
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
25 ก.ค. 59
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่2
25 ก.ค. 59
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก โครงการสงขลาเมืองน่าอยู่
22 ก.ค. 59
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ในโรงเรียน
22 ก.ค. 59
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนบูรพา หมุ่ที่ 9
25 ก.ค. 59
63
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาควนมะโส หมู่ที่ 5
25 ก.ค. 59
86
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านสำนักหว้า หมู่ที่ 3
25 ก.ค. 59
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาป่าช้าบ้านตีนนา หมู่ที่ 1
25 ก.ค. 59
67
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกวดสอบราคาจ้าง 5 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
25 ก.ค. 59
80
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ โครงการจัดระเบียบถนนรัถการ
25 ก.ค. 59
411
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา ม.๔ และ ม.๕ ต.ฉลุง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ฉลุง
25 ก.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประมูลจ้างก่อสร้าง รั้วโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา
25 ก.ค. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขายทอดตลาด วัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ อบจ.
25 ก.ค. 59
39

»ข้อมูลทั้งหมด 55,038 รายการ