18 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,025 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558
1 ธ.ค. 58
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุุกปี
1 ธ.ค. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศราคากลางจัดซื้อธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ
1 ธ.ค. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ผลการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าสะท้อน - ทุ่งสบายใจ และรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้าง
1 ธ.ค. 58
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ผลการประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งสบายใจ - บ้านบางควายและรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจ้าง
1 ธ.ค. 58
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
1 ธ.ค. 58
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 2 ซุ้ม
1 ธ.ค. 58
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
1 ธ.ค. 58
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
1 ธ.ค. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 ธ.ค. 58
18
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ
1 ธ.ค. 58
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่พ่อ Bike for dad" จังหวัดสงขลา
1 ธ.ค. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ จัดซื้อรถแบคโฮขนาดเล็ก (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1 คัน
1 ธ.ค. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง รายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 ธ.ค. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558
1 ธ.ค. 58
2

»ข้อมูลทั้งหมด 42,025 รายการ