19 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,000 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 27 เม.ย.2559 ณ อาคารหอประชุมเทศบาลฯ นายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร คณะกรรมการธนาคารขยะสาขาชุมชนที่5 ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 40 คน ในเรื่องของ
28 เม.ย. 59
40
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
28 เม.ย. 59
67
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
28 เม.ย. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
28 เม.ย. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 3 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
28 เม.ย. 59
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
28 เม.ย. 59
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
28 เม.ย. 59
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ระบบระบายน้ำซอยลูกแก้ว / รางระบายน้ำจากหลังหมู่บ้านทักษิณเมืองทองกับซอยคีรี
28 เม.ย. 59
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคันกั้นตก ค.ส.ล.พร้อมราวเหล็กริมคลองเตย
28 เม.ย. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
18 เม.ย. 59
17
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
28 เม.ย. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการประกวดออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย
28 เม.ย. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนรอบเมือง
28 เม.ย. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง
28 เม.ย. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง
28 เม.ย. 59
6

»ข้อมูลทั้งหมด 49,000 รายการ