11 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,474 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เตรียมเข้ารับรางวัล “การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559”
24 พ.ค. 60
2
  ข่าวจาก facebook อบต.คลองหอยโข่ง โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ร่วมกับปศุสัตว์ และอสม.
24 พ.ค. 60
10
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ถนนคสล.สายทางหลวงแผ่นดินสายเก่า ม.3-5
24 พ.ค. 60
27
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษถนนคสล.สายทางเข้าบ้านพรุหว้า ม.3
24 พ.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลาง โครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลากลางบ้าน ม.4
24 พ.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอนามัยเก่า-สำนักสงฆ์ ม.7
24 พ.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายน้ำน้อย - ท่านางหอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 พ.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลาง โครงการจัดซื้อดินลูกรัง
24 พ.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายทางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 พ.ค. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7
23 พ.ค. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเคี่ยม-ทุ่งนารี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10
24 พ.ค. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินนิมิต-บ่อแดง-คลองทราย (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 13
24 พ.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลานควาย (เคียนตูชัย) - บ้านลุงรัส (หลังประปา) หมู่ที่ 1
24 พ.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รัตภูมิ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 1/2560 ลว. 28 เม.ย.2560
24 พ.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก-แยกต้นซ่าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7
24 พ.ค. 60
9

»ข้อมูลทั้งหมด 63,474 รายการ