20 
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,431 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย
18 ม.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร ( แก้ใขเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะครุภัณฑ์ ข้อ ๒. ลักษณะทั่วไป ) สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร
18 ม.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โึครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจร ถนนลีลานุสรณ์และถนนดำรงวิถี(บางส่วน)
18 ม.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังประชา ซอย 3 (สีคง)
18 ม.ค. 60
2
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
17 ม.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร ครบ 100 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต
17 ม.ค. 60
97
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายงานผลการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17 ม.ค. 60
83
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรือง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุการจัดซื้ออกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 1-8
17 ม.ค. 60
94
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านโคกพะยอม ต.พิจิตร - บ้านทุ่งเมรุ
17 ม.ค. 60
83
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทับ ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด
17 ม.ค. 60
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
17 ม.ค. 60
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
17 ม.ค. 60
66
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิภูมิ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค. 60
46
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
17 ม.ค. 60
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
17 ม.ค. 60
33

»ข้อมูลทั้งหมด 60,431 รายการ